Kontrollansvarig Vindkraft Drönartjänster

Kontrollansvarig Vindkraft Drönartjänster

Kontrollansvarig Vindkraft Drönartjänster

Kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig vindkraft, bostäder, lokaler & marina entreprenader

Skall ni bygga, riva eller utföra mark eller anläggningsarbeten  kan ni behöva en kontrollansvarig (KA) för ert projekt. Kontrollansvarig ska medverka till att ert projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller.

Ofta är det inte just KA-frågan som man har fokus på i början av en entreprenad, men det kan vara värt att sätta sig in i vad en KA gör och vilken nytta man kan ha av en opartisk och byggtekniskt certifierad konsult.

Utöver att vi har rätt kompetens för våra uppdrag, har ansvarsförsäkring, är certifierade, och är medlemmar i SBR vill vi toppa vårt sätt att arbeta både med information och vad vi kan tillföra i ett projekt. Vi erbjuder rådgivning i byggtekniska frågor och avtal, lagringsutrymme för ert projekt på nätet, mallar egenkontroll för era entreprenörer vid behov.

Vi har även tillgång till RIB-båt och behörighet Fartygsbefäl klass VIII* vilket underlättar  kontroll av uppdrag till havs eller i övriga marina miljöer.

*Krav för att transportera passagerare eller erbjuda skeppstjänster

Som vi ser det finns det två delar i våra uppdrag, en formell del med kontroller / egenkontroller, kontrollplaner till byggnadsnämnden och underlag till övriga myndigheter. Den andra delen av vårt uppdrag är att stötta byggherren avseende byggteknik, juridik och den ibland svåra processen att förklara hur och när saker måste göras för att både få ett bra resultat och en angenäm resa under byggtiden.

Vi arbetar i dagsläget med både de stora och små  Vindkraftsbolag i Sverige samt Byggföretag, Specialfastigheter (fängelse och vårdbyggnader), Logistik & lager.

Vill du veta mer?

Gå till inloggningen för K-plan

Kontrollansvarig Vindkraft

Kontrollansvarig vindkraft

Vi har genom åren nischat oss som kontrollansvariga inom vindkraftsentreprenader och tillsammans med våra kunder lärt oss bli effektiva och involverande i hanteringen av kontrollplaner, plan- & bygglovsprocessen, samordning, juridik och övriga myndighetskrav. Under åren har vi medverkat i cirka 450 vindkraftverks uppförande, rivningar, mastmontage etc och har behörighet K (Kvalificerad) vilket är ett krav för att vara KA förvindkraftsentreprenader.

Mixen av byggnadsverk och maskin gör att det lätt kan bli onödiga sidospår som måste utredas om man inte är van vid komplexa projekt såsom vindkraft. Detta kan i värsta fall fördröja eller får byggnationen att stanna upp med merkostnader som följd.

Utöver ovan nämnt är det även en process som både involverar och engagerar flera myndigheter, omkringboende och motstående intressen mm. Det är viktigt att KA är införstådd i detta och kan hantera dessa ”omkringfrågor” på ett professionellt sätt.

Projektering vindkraft

Vi är även utbildade inom vindkraftsprojektering i allt från tillståndsansökan, vindmätning, ljud- och skuggberäkningar, flyghinder, myndighetskrav, GIS, Windpro, PBL, BBR mm. Vi arbetar helt digitalt med dokumenthantering och kontrollplaner vilket ger bra transparens och möjlighet till uppföljning av projektet.

Drönartjänster och scanning med Drönare*    www.dronartjanst.se & www.dronarscan.se

Med hjälp av våra Drönare och RTK-GPS erbjuder vi scanning av siter och entreprenadområden. Flygningen utföres autonomt genom ett programmerat flygmönster och GPS-datan synkas/renderas med flygstöd på marken genom vårt fotogrammetri-program Pix4d. Resultatet blir kartor i det lokala systemet och en digital tvilling i form av ett punktmoln med alla X-, Y- och Z-värden. Noggrannheten är ca 2-4 cm.

Ni som kund kommer åt karta och 3D-modell på nätet i vår kartserver och behöver inga unika program.

Självklart erbjuder vi även flygfoto & film

* Inkl Licenserad & försäkrad pilot

Vill du veta mer?

Kundyta & digital kontrollplan

Kundyta & Digital kontrollplan        (K-plan)

Hos Onsalagruppen får ni som kund en digital portal för hantering av dokument och kontrollplaner. När vi är överens om uppdraget startar vi er projekt i K-plan och ni får en länk via mail med uppgifter för att kunna logga in till kontrollplanen.

Det är inget krav på att ni måste vara aktiva i K-plan men om ni vill använda plattformen för att hantera allt digitalt material såsom ritningar, egenkontroller, avtal bilder mm så är det ett ypperligt verktyg att nyttja.

När projektet avslutas zippas (packas) filen och skickas till er om ni önskar arkivera materialet. Alla entreprenörer, byggnadsnämnden och projektörer har även tillgång till K-plan.

Gå till inloggningen för K-plan

Övriga tjänster

Drönartjänster: Film, Foto, Kartor, Inspektion, Scanning entreprenad- områden mm.

WEB-lösningar för enkel uppföljning & mätning!

Genom vårt helägda bolag Drönartjänst Sverige AB (bifirma till Onsalagruppen AB) erbjuder vi  rikstäckande Drönartjänster och även kartering & entreprenaduppföljning genom webbplatserna dronartjanst.se och dronarscan.se.

Om oss

Onsalagruppen Fastighetsutveckling AB

Onsalagruppen Fastighetsutveckling AB startade 2012 med fokus på kontrollansvar & projektledning i projekt som anses gagna omvärlden i aspekterna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vi tror på prestigelöst samarbete, öppenhet och att använda senaste tekniken för att nå framgång och en känsla av stolthet i projekten.

Vår integritetspolicy

Ankarstiftelsen

Vi stöder Ankarstiftelsen i deras arbete med skolbyggen och har genom åren donerat pengar som har räckt till tre skolsalar och toaletter för fattiga barn i Colombia.

Läs mer på Ankarstiftelsen

Kontakt

Onsalagruppen AB

Thomas Erdegard

thomas.erdegard@onsalagruppen.se
0709-88 52 77

  • Kontrollansvarig behörighet K (Kvalificerad)

Besöksadress

Parea
Kalkylvägen 3, 435 33 Mölnlycke

Kontakta oss

info@onsalagruppen.se

Inriggaregatan 1
431 36 Mölndal